Hướng dẫn tạo User trên Control CyberPanel

User là gì?

User là tài khoản con được tạo ra bởi Admin hoặc reseller, đây là tài khoản có quyền thấp nhất và sẽ có các giới hạn quyền thao tác nhất định. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo User trên Cyber Panel

Tạo user

Truy cập và đăng nhập vào Cpanel , tại thanh menu bên trái chọn Users -> Creat New User và điền đầy đủ các thông tin

  • First Name: Tên bất kỳ (không để dấu)
  • Last Name: Tên bất kỳ (không để dấu)
  • Email: Email của bạn
  • Account Type: Chọn loại tài khoản (ở đây bạn chọn user)
  • Username: Tên user
  • Password: Mật khẩu

user 1024x609 1

Sau khi điền đầy đủ các thông tin bạn chọn Creat User để tạo tài khoản user

Chỉnh sửa user

Để xem các user đã tạo, bạn truy cập Users => List users => Edit để chính sửa

user1 1 1024x424 1

Chúc mừng bạn, bạn đã vừa tạo thành công user trên CyberPanel rồi nhé

4.7/5 - (8 bình chọn)